Platba kroužku

Rodič je povinen uhradit kroužek ve dvou splátkách.

Platbu je potřeba uhradit hned poté, co e-mailem dostanete pokyny k platbě. První platba  musí  být  uhrazena  nejpozději  do 30.9. a  druhá platba do 31.1. příslušného roku, nejsou-li rodiče domluveni jinak.

V  případě  neuhrazení,  nemůže  být  Vaše  dítě  do kroužku přijato a není za něj po dobu  konání  lekce  převzata  zodpovědnost.

V případě absence na lekci se neposkytuje finanční ani jiná kompenzace.  V případě ukončení docházky nevzniká nárok na vrácení kroužkovného.