Počet lekcí

Kroužek má 30 lekcí za školní rok. Na závěrečné 30. lekci se předává vysvědčení, obvykle  na  konci  května  nebo  začátkem června. 15 lekcí neodpovídá školnímu pololetí.

V  případě  odpadnutí  lekce  se  ukončení  kroužku  posouvá  o  týden,  lekce tak neodpadá, ale nahrazuje se.

Lekce začínají vždy v týdnu od 1. 10.