Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://princezna.club.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Jaké údaje o Vás zpracováváme?
V rámci naší hlavní činnosti o Vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů, na základě pověřeni ke zpracování osobních údajů v rozsahu dále uvedeném. Vaše
osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.
I. Identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce a dítěte (např. jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, telefon, e-mailová adresa)
II.
Údaje vztahující se k předmětné smlouvě, resp. přihlášce (např. škola, kterou dítě navštěvuje, zdravotní stav dítěte)
III.
Údaje pro zjištění potřeb a požadavků zákazníka (např. družina dítěte, potravinové intolerance, jméno a příjmení sourozence dítěte)
IV.

Další Vámi dobrovolně poskytnuté údaje pro poskytnutí služby.

Pro jaké účely se zpracovávají Vaše osobní údaje?
Právní základy zpracování
I.
Plnění povinností vyplývajících zejména z následujících právních předpisů: Poskytnutí některých osobních údajů stanovují jednotlivé oborové zákony, jako předpoklad pro poskytnutí neformálního zájmového vzdělávání . V případě neposkytnutí právními předpisy požadovaných osobních údajů Vám nemusí být
naší společností poskytnuty požadované služby.
zákon 561/2004 Sb.,školský zákon, pro plnění povinností vyplývající z tohoto zákona jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nebo po dobu promlčecí doby
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro plnění povinností vyplývající z tohoto zákona jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu promlčecí doby, (nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší)
V případě zahájení soudního, či jiného řízení, vztahujícího se k Vašim osobním údajům, naše společnost zpracovávají Vaše osobní údaje po celou dobu trvání takového řízení, a to v nezbytném rozsahu.
Plníme své zákonné povinnosti v rámci poskytování součinnosti České školní inspekci, soudům, orgánům činným v trestním řízení, exekutorům, notářům,
a dalším orgánům veřejné moci dle příslušných právních předpisů.
Plnění smlouvy, poskytnutí služby a/nebo opatření přijatá před uzavřením smlouvy,
poskytnutím služby zpracováváme osobní údaje již od doby započetí jednání o uzavření smlouvy/poskytnutí služby s potenciálním zákazníkem, který projevil zájem o zprostředkování smlouvy/služby.
Zpracováváme osobní údaje pro účely realizace Vámi požadovaného smluvního vztahu či požadované služby. Osobní údaje zpracováváme v rámci přípravy poskytnutí služby (otevření kroužku). Tyto osobní údaje se zpracovávají po dobu
trvání smluvního vztahu s Vaší osobou a následně do doby promlčení možných nároků z tohoto smluvního vztahu vyplývajících, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.
V případě, kdy nedojde k uzavření smlouvy a/nebo k poskytnutí služby, jsou osobní údaje v interním systému zpracovávány max. po dobu 17 měsíců, následně dochází k jejich archivaci až do doby promlčení všech případných nároků vyplývajících z jednání o uzavření smlouvy a/nebo poskytnutí služby, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.
Na právním základě oprávněného našeho zájmu či třetí strany zpracováváme Vaše osobní údaje zejména v následujících situacích:
I.
Zpracování osobních údajů osob, které nejsou smluvní stranou–na tomto právním základě zpracováváme osobní údaje osob, které nejsou smluvní stranou smlouvy. Jedná se zejména o údaje sourozence Vašeho dítěte, např. pokud ho uvedete jako osobu, která dítě přihlášené na kroužek vyzvedává.
II.
Marketingové aktivity při naplnění podmínky, že můžete vzhledem k okolnostem zasílání obchodních sdělení důvodně předpokládat – zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Přímý marketing zahrnuje nabízení služeb, jichž
je subjekt údajů zákazníkem, lze-li předpokládat existenci legitimního oprávněného zájmu správce; právní základ oprávněného zájmu se naopak neuplatní na předávání
osobních údajů za účelem zasílání marketingových sdělení třetím stranám, se kterými nemá subjekt údajů relevantní existující vztah-zde by byl potřeba souhlas subjektu údajů s tímto účelem zpracování.
III.
Naše interní administrativní potřeby.
IV.
Rozvoj obchodní činnosti, tj. oslovování potenciálních zákazníků a nabízení našich služeb, služeb třetích stran.
Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů
– právo být informován
– právo na přístup
– právo na opravu
– právo na výmaz
– právo na omezení zpracování
– právo na přenositelnost údajů
– právo vznést námitku
– právo podat stížnost

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.