Fotografie a videonahrávky

Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a  souhlasí s jejich  následným  užitím  klubem Princezna pro její propagační a  reklamní účely,  tj. zejména jejich umístění na  webové stránky Princezna, použití v jejich reklamních, či výukových materiálech.