Zdravotní stav

Pokud má Vaše dítě zdravotní či psychické omezení, uveďte tuto informaci do poznámky v přihlášce.

Dále  by  se  dítě  mělo  účastnit  kroužku pouze pokud je zdravé, aby případně nenakazilo ostatní děti.