Místo konání

Kroužek se koná ve školní učebně, popř. venkovním areálu školy. Když to počasí a povaha lekce dovolí,  jsme obvykle venku.